Välkommen

RAUK är en förening för dig mellan 18 och 35 år som tillhör en på Riddarhuset introducerad ätt. RAUK vill fördjupa kontakterna och stärka gemenskapen inom den unga svenska adeln och belysa adelns roll i historien under trevliga former.

Vi anordnar ett flertal aktiviteter, allt från baler till brännboll. Våra europeiska systerföreningar bjuder även de också ofta in till internationella helger och andra aktiviter. Medlemskap är kostnadsfritt.